Professor.
Född 1820-05-13. [Nordstedts: Sv. Biogr. Lexikon]
Död 1908-08-29 i Stockholms län. [Nordstedts: Sv. Biogr. Lexikon]

Levnadsbeskrivning

Med. och fil. d:r, kir. mag, professor vid veterinärinstitutet.

Gifte och barn

Gift 1854

Helena Gustafva Ulrika STOCKENBERG. Född 1831.
Död 1858.

Johanna (HANNA) Christina Lovisa KINBERG. Född 1856-07-27 i Stockholms län. [Sv. Släktkalendern]

Gift 1859

MARIANA CAROLINA AURORE HAMMARSKJÖLD. Född 1843.
Död 1919.

ARVID GUSTAF HENNING KINBERG. Överstelöjtnant, byggnadschef.
Född 1860.
Död 1928.

GOTTFRID HILDING KINBERG. Civilingenjör.
Född 1874-07-20.

 
JOHAN GUSTAF HJALMAR KINBERG. Född 1820-05-13. [Nordstedts: Sv. Biogr. Lexikon] Död 1908-08-29 i Stockholms län. [Nordstedts: Sv. Biogr. Lexikon] Professor.
f JOHAN HENRIK KINBERG. Född 1782-11-01 i Järpås (R). [C:5] Död 1853-01-07. [Album gymnasii scarensis 1795-1821] Prost, kyrkoherde i Grönby, Skåne.
ff JOHAN GUSTAF KINBERG. Tom Dahlstedts anor Född 1736-03-28 i Älvkarleby (C). [Herdaminnen] Död av gulsot 1802-03-28 i Järpås (R). [Herdaminnen] Magister, kyrkoherde, prost.
fff SVEN KINBERG. Tom Dahlstedts anor Född i Bengtstorp, Sil (R). [Sv. Släktkalendern] Död 1747. [Sv. Släktkalendern] Kronolänsman.
ffm CHRISTINA WINDOW. Tom Dahlstedts anor Död 1760.
fm JULIANA LEIDITZ. Tom Dahlstedts anor Född 1759 i Göteborg. [Herdaminnen, Sv. Släktkalendern] Död 1795.  
 
m MARGARETA LOVISA SCHLYTER. Född 1792. [Sv. Släktkalendern] Död 1880. mf Carl Johan SCHLYTER. Född 1747-12-27. [Amiralitetskollegiets rulla] Död 1805-08-06. [Amiralitetskollegiets rulla] Kammarskrivare, fältkamrer.
 
 
mm Lovisa Maria HJELM.