Född 1781-10-30 i Prästgården, Järpås (R).
Död av kolik 1842-07-26 i Källerås, Järpås (R). [F:1 3/4]
Begravd i Järpås (R).

Levnadsbeskrivning

Titulerades prostinna.
Flyttade med barn och barnbarn vid makens död 1831 från Prästgården, Järpås (R) till Källerås, Järpås (R). [A1:5 pag 1 och 22, 27]

Ur bouppt. 1842-10-07 :

Arvingar var de tre barnen. Förmyndare för "demoiselle" Clara Winberg var komminister Anders (Tidner?) i ...

Fastigheter: ? mtl Ambjörnsgården eller St. Kiälerås, kronoskatte - 1166:52, ? mtl Lilla Kiälerås i Höra - 333:16.

Andel i frälseräntan af B..gården (?), Djupedahl i Trässbergs socken - 250.-

Vidare uppges bl a inventarier, husgeråd, kläder, 4 kor, 1 sto, 4 får och 2 gäss samt skulder bl a till G Kinberg på Ribbingsberg (666:30), Juliana Lundgren (204:20) och ett års lön till pigan Chatarina Andersdotter (7:10). Fastigheter (Karl Nilssons kommentarer till Kinbergs pastoratsbeskrivning):

St Kjälleråsen eller Ambjörnsgården (hit flyttade Anders Winberg den gamla prästgårdsbyggnaden, då den nya uppfördes 1803. Här bodde sedan kvinnorna efter prostens död.) Storleken anges i bouppt. efter Juliana Lundgren 1860-04-17 till 1/6 mtl, men då hade möjligen del av gården avyttrats.

1/4 mtl Lilla Kjälleråsen

1 mtl Hulebäck, Uvered församling (Höra jordebokss:n!) brukades av två arrendatorer. Inköpt av Winberg från änkeprostinnan Thunbergs dödsbo 1816 för 5.033:16 riksgälds (3.355:26:8 banco). Gården belånades 1834. Såld 1836-37 för 3.000:- banco till Nils Jonsson i Toketorp av änkeprostinnan ensam (inbördes testamente efter prosten).

"Andel i frälseräntan från Djupadals frälsehemman". I J. Leiditz bouppt. 1795-12-09 anges Djupadahls frälsehemman vara inköpt (av prosten Kinberg o h h Juliana Leiditz) och ligga i Hangelösa s:n, Kinnefjärdings h:d. I änkeprostinnan Winbergs bouppt. står dock "Djupedahl i Trässbergs socken".

Gifte och barn

Gift 1803-05-23 i Järpås (R) [E:1 1/2] (No 4)

ANDERS WINBERG. Tom Dahlstedts anor Kyrkoherde, fältprost.
Född 1753-08-04 i Vinköl (R). [Herdaminnen]
Död "kl 11 fm" av ålder 1831-02-03 i Järpås (R). [F:1 3/4]

JULIANA WINBERG. Tom Dahlstedts anor Född 1804-04-08 i Järpås (R). [A1:4 2/3 pag 15]
Döpt 1804-04-09 i Järpås (R). [C:5 2/6]
Död av slag 1860-03-26 i Källerås, Järpås (R). [F:1]
Begravd 1860-04-04 i Järpås (R). [F:1]

JOHAN GUSTAF WINBERG. Provinsialläkare (i Bohuslän).
Född 1806-12-07 i Järpås (R). [C:5]
Döpt 1806-12-08 i Järpås (R). [C:5]

CLARA CHRISTINA WINBERG. Född "kl 3 fm." 1810-01-31 i Prästgården, Järpås (R). [A1:4 1/3 Pag 1]
Döpt 1810-02-01 i Järpås (R). [C:5]
Död 1885.

 
ANNA CHRISTINA KINBERG. Tom Dahlstedts anor Född 1781-10-30 i Prästgården, Järpås (R). Död av kolik 1842-07-26 i Källerås, Järpås (R). [F:1 3/4] f JOHAN GUSTAF KINBERG. Tom Dahlstedts anor Född 1736-03-28 i Älvkarleby (C). [Herdaminnen] Död av gulsot 1802-03-28 i Järpås (R). [Herdaminnen] Magister, kyrkoherde, prost.
ff SVEN KINBERG. Tom Dahlstedts anor Född i Bengtstorp, Sil (R). [Sv. Släktkalendern] Död 1747. [Sv. Släktkalendern] Kronolänsman.
 
 
fm CHRISTINA WINDOW. Tom Dahlstedts anor Död 1760.  
 
m JULIANA LEIDITZ. Tom Dahlstedts anor Född 1759 i Göteborg. [Herdaminnen, Sv. Släktkalendern] Död 1795.