Kyrkoherde, fältprost.
Född 1753-08-04 i Vinköl (R). [Herdaminnen]
Död "kl ½11 fm" av ålder 1831-02-03 i Järpås (R). [F:1 3/4]

Levnadsbeskrivning

Skara skola 1763, stud i Uppsala från 1774-10-07, prästvigd 1780-12-13, huspredikant hos överste Elgenstjerna, e. o. bat. predikant vid flottan 1784, kommenderad i fält 1789, bevistade affärerna vid Porkala och Barresund s. å., tillfångatagen vid Wiborgska gatloppet 1790-07-03, ord bat. predikant 1793, past. och kyrkoherde vid Skeppsholmen 1798 med säte och stämma i hovkonsortium, tillträdde 1799, till Hjärpås 1803, fältprost 1812. "En mycket återhållsam man, som" inte smakade te, kaffe eller sprit. "Han var god till att bedja, så att vädret vände sig!" (Herdaminnen). Under sin tid i Skärgårdsflottan skrev Anders W dagbok. En utgåva från 1967 (Stockholms stadsmuseum, Bo Lagerkrantz, Hans Eklund) av denna "Dag-Bok hållen på Kongl. Galär Flottan åren 1789 och 1790 samt Fångenskapen i Ryssland" finns hos Tom Dahlstedt (Anders W var Toms fm fm f).

Anders Winberg och hans eskapader i och kring Finska Viken 1789 - 90 har fått ett särskilt avsnitt på webbplatsen!
 

Gifte och barn

Gift 1803-05-23 i Järpås (R) [E:1 1/2] (No 4)

ANNA CHRISTINA KINBERG. Tom Dahlstedts anor Född 1781-10-30 i Prästgården, Järpås (R).
Död av kolik 1842-07-26 i Källerås, Järpås (R). [F:1 3/4]
Begravd i Järpås (R).

JULIANA WINBERG. Tom Dahlstedts anor Född 1804-04-08 i Järpås (R). [A1:4 2/3 pag 15]
Döpt 1804-04-09 i Järpås (R). [C:5 2/6]
Död av slag 1860-03-26 i Källerås, Järpås (R). [F:1]
Begravd 1860-04-04 i Järpås (R). [F:1]

JOHAN GUSTAF WINBERG. Provinsialläkare (i Bohuslän).
Född 1806-12-07 i Järpås (R). [C:5]
Döpt 1806-12-08 i Järpås (R). [C:5]

CLARA CHRISTINA WINBERG. Född "kl 3 fm." 1810-01-31 i Prästgården, Järpås (R). [A1:4 1/3 Pag 1]
Döpt 1810-02-01 i Järpås (R). [C:5]
Död 1885.

 
ANDERS WINBERG. Tom Dahlstedts anor Född 1753-08-04 i Vinköl (R). [Herdaminnen] Död "kl ½11 fm" av ålder 1831-02-03 i Järpås (R). [F:1 3/4] Kyrkoherde, fältprost.
f OLOF ANDERSSON. Tom Dahlstedts anor Bonde.
   
 
   
 
m INGEGERD NILSDOTTER. Tom Dahlstedts anor