CARL GUSTAF HAMMARSTRAND 1818-1900

Arrendator, inspektor, lantbrukare.
Född 1818-06-11 i Kälvene (R). [Kälvene födelsebok]
Döpt 1818-06-12 i Kälvene (R). [Kälvene födelsebok]
Död 1900-03-09 på St Ölstorp, Östra Bitterna, Bitterna (R). [P:s födelsedagsbok]

Levnadsbeskrivning

P34.
Flyttade som barn med familjen: Kälvene - Källebäcken, Gustaf Adolf - Slättäng, Sandhem - Källebäcken - Dimbo
Flyttade och kallades då bokhållare sent 1844 från Dimbo (R) till Fårdala, Åsle (R). [Dimbo A1:10 samt Dimbo flyttlängder]
Flyttade (blev inspector 1847) 1850-10-24 från Fårdala, Åsle (R) till Börstorp, Hassle (R). [Hassle flyttlängd att. no 6]
Flyttade 1853-10-24 från Börstorp, Hassle (R) till Hallansberg, Trästena, Fägre (R). [Hassle B2 att. no 92, Fägre B infllängd att. no 31]
Flyttade 1853 från Hallansberg, Trästena, Fägre (R) till Fårdala, Åsle (R). [Trästena A1. Åsle A1:9, B:2 att. no 1 (nästan oläsligt).]
Kallades inspector 1858 och 1867 men arrendator på Fårdala 1860, i födelseboken.
Flyttade med familjen före 1871-11-10 från Fårdala, Åsle (R) till Bitterna (R). [Åsle A1:10]
Lantmätare Scheffer (enl A1:10 kapten A Scheffer) arrenderade Fårdala 1871-79 ("Supplemet till svenska lantmätare 1628-1900 af Viktor Ekstrand - Bilaga till tidskrift för lantmäteri 1912) Fideikommissarie var då Carl Mauritz Pehr Scheffer f 1850-04-12 i Stockholm.

Köpte Bol i Elings socken och flyttade dit med familjen 1871. Om Fårdala och Bol kan du läsa här!

Ordförande i sockenstämman mellan 1873 och 1876 i Eling (R). [Hilding Johansson, Bitternabygden 1978]
Ledde bygget av skolan mellan 1874 och 1875 i Eling (R). [Hilding Johansson, Bitternabygden 1978]
Flyttade 1885 från Bohl/Bol, Eling (R) till St Ölstorp, Östra Bitterna, Bitterna (R).

Ett par okontrollerade och subjektiva utsagor (Forskade flyttningar är vidimerade med källangivelser ovan. Följande uppgifter kompletterar delvis ovanstående. När de är motstridiga är de också sannolikt felaktiga):

Enligt Einar Hammarstrand, Örebro 1952: 1844 kallades han bokhållare och flyttade från Dimbo till Åsled. Flyttade senare men återkom till Åsled 1855 och arrenderade Fårdala. Omkring 1871 flyttade han till Bitterna, Vedum.

Enligt mågen Uno Andersson (min morfar): Först inspektor, sedan arrendator till Fårdala fideikommiss. En tid inspektor på Hallandsberg i Fägre samt Börstorp i Hassle och Enåsa s:n. Köpte Bohl i Eling c:a 1870, kom på obestånd, flyttade 1885 till Ölstorp i Bitterna, som han brukade åt sin svägerska.

 
"Hammarstrand, Carl Gustaf arrendator f. 1818 i Habo (Skaraborgs län, Västergötland) Änkling, far i familjen Ölstorp, säteri Bitterna (Skaraborgs län, Västergötland) Födelseort i källan: Habo, Skb.l." (Sv. Bef. 1890, post 3185233)

Gifte och barn

Gift 1856-06-11 i Sandhem (R) [Sandhem C4] Vigdes av (Ahlberg?). Vittnen (svårläst): Hr Comr. ..... .... Sophie von Knorring, handlanden Anders .... . "Skriftligt bifall från broren F. Fridstedt".

ALBERTINE (ALINE) REGINA EMILIA FRIDSTEDT. Tom Dahlstedts anor Språklärare, guvernant.
Född 1826-05-01 i Gillberga (S).
Död 1888-09-10 på St Ölstorp, Östra Bitterna, Bitterna (R). [Bedas födelsedagsbok mm]

CARL JOHAN ALBERT HAMMARSTRAND. Född 1858-01-05 på Fårdala, Åsle (R). [P:s födelsedagsbok]
Döpt 1858-01-15 i Åsle (R). [C:5]
Död 1888-10-17. [P:s födelsedagsbok]

EMILIA (EMMY) LOUISA HAMMARSTRAND. Född 1860-01-01 på Fårdala, Åsle (R). [P:s födelsedagsbok]
Döpt 1860-01-10 i Åsle (R). [C:5]
Död 1949-11-04 i Graveröd, Hjärtum (P).
Begravd 1949 i Laske-Vedum (R). [Grav I 4a-b (förverkad 1999). Vara Pastorsexp 2005-10-13]

PER GUSTAF VICTOR HAMMARSTRAND. Kamrer.
Född 1865-12-06 på Fårdala, Åsle (R). [P:s födelsedagsbok]
Döpt 1865-12-26 i Åsle (R). [C:5]
Död 1932-04-24 i Falköping (R). [P:s födelsedagsbok]

BEDA REGINA HAMMARSTRAND. Tom Dahlstedts anor Född 1867-05-02 på Fårdala, Åsle (R). [P:s födelsedagsbok]
Döpt 1867-05-02 i Åsle (R). [C:5]
Död 1946-10-29 i Graveröd, Hjärtum (P). [Lillie Dahlstedt f Anderson]
Begravd 1946-11-02 i Laske-Vedum (R). [Utdrag ur garvboken, Vara]

 
CARL GUSTAF HAMMARSTRAND. Tom Dahlstedts anor Född 1818-06-11 i Kälvene (R). [Kälvene födelsebok] Död 1900-03-09 på St Ölstorp, Östra Bitterna, Bitterna (R). [P:s födelsedagsbok] Arrendator, inspektor, lantbrukare.
f CARL HAMMARSTRAND. Tom Dahlstedts anor Född 1792-01-14 i Nybygget, Grimstorp, Sandhem (R). [C] Död 1870-12-06. Hammarsmedsmästare. "Manufacteur och smed" mellan 1821 och 1839 i Kniphammaren, Källebäcken, Gustav Adolf (R). [A:1]
ff JOHANNES ANDERSSON - HAMMARSTRAND. Tom Dahlstedts anor Född 1763 i Björsäter (R). Död 1845 i Kniphammaren, Slättäng, Sandhem (R). Hammarsmed.
 
 
fm BRITA GUSTAFSDOTTER - EKEROTH. Tom Dahlstedts anor Född 1768. Död 1846-04-13 i Kniphammaren, Slättäng, Sandhem (R). [Sandhem A1]  
 
m SARA LARSDOTTER. Tom Dahlstedts anor Född (Yllestad A1:3 anger 1791) 1790-11-19 i Yllestad (R). [Habo flyttlängd] mf LARS JANSSON. Tom Dahlstedts anor Född 1740 i Yllestad (R). [Yllestad A1:3] Död 1810 i Korsgården, Yllestad (R). [Yllestad A1:3] Åbo.
mff JOHAN . Tom Dahlstedts anor Född 1703. [Yllestad A1:1 pag 86] Död tolkat 1771 (Sista anteckning om förhör/nattvard juli 1771) i Yllestad (R). [Yllestad A1:1 pag 87]
mfm KARIN . Tom Dahlstedts anor Född 1695-10-02. [Yllestad A1:1 pag 223] Död (sista förhör/nattvard 1772-10-11, ej med i hushållet 1773) 1772 i Yllestad (R).
mm MARIA JANSDOTTER. Tom Dahlstedts anor Född 1749 i Vartofta-Åsaka (R). [Yllestad A1:3 (A1:2 anger 1750)] Död 1819 i Korsgården, Yllestad (R). [Yllestad A1:4 pag 35]